Zrealizowane projekty

Targi Seniora

25 września w Centrum Kongresowym w Hali Stulecia we Wrocławiu wzięliśmy udział w Targach Seniora. Nasze warsztaty z upcyklingu  okazały się atrakcyjnym produktem dla seniorów. Wraz z uczestnikami targów wykonywaliśmy ozdoby z wikliny papierowej, zdobiliśmy odpady metodą de cupage oraz odkrywaliśmy tajniki szycia z resztek materiałów.

Pikniku środowiskowy na Torze Wyścigów Konnych Partynice, Wrocław

W czerwcu 2016 roku mieliśmy okazję gościć na Pikniku Środowiskowym na Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. Przy wsparciu Ekosystemu prowadziliśmy warsztaty z upcyklingu oraz eko gry dla dzieci i młodzieży.

Klika słów o naszych warsztatach można było poczytać na www.wroclaw.pl

„Dobrej zabawy nie zabrakło również przy stanowisku Ekosystemu, który na co dzień zajmuje się utrzymaniem czystości w mieście. Można tu było wziąć udział w ekscytujących konkursach ekologiczno-sprawnościowych, oraz spróbować swoich sił w nadawaniu drugiego życia śmieciom podczas warsztatów upcyclingowych. Poza tym pracownicy Ekosystemu przybliżali wrocławianom miejski program wspierający wymianę pieców kaflowych (KAWKA).”

Wrocławskie Dzieci Segregują Śmieci !

W maju 2016 roku wraz ze spółką Ekosystem zorganizowaliśmy w Parku Staromiejskim we Wrocławiu „ekostoisko”, w ramach którego można było wziąć udział w warsztatach z upcyklingu oraz ekograch edukacyjnych. Podczas warsztatów wraz z dziećmi z wrocławskich szkół podstawowych nadawaliśmy drugie życie odpadom tworząc z nich kwiaty, pojemniki, torby oraz obrazy. W trakcie ekogier uczyliśmy dzieci jak prawidłowo segregować odpady.

Mam pomysł !Upcykling w domu!

Projekt zakładał propagowanie działań  ograniczających nadmierne wytwarzanie odpadów oraz edukację z zakresu prawidłowego segregowania odpadów wśród uczniów szkół podstawowych we Wrocławiu. W tym celu opracowano instrukcję ukazujące sposoby na ponowne zagospodarowanie odpadów metodą upcyklingu, które zostały opublikowane na stronie partnera projektu przeznaczonej dla najmłodszych www.dziecisegregujasmieci.pl oraz Fundacji Ekopotencjał. W ramach projektu opublikowano także artykuł pt. “Bądź  superEKOlogiem i segreguj śmieci” na łamach czasopisma SQL dystrybuowanego we wrocławskich szkołach podstawowych w ilości 10 000 egzemplarzy.

instrukcja róże

instrukcja święta

“Segreguję nie marnuję” – warsztaty  z segregacji odpadów!

Warsztaty pt. Segreguję nie marnuję” odbyły się one z okazji Dnia Sprzątania Świata, stanowiąc jednocześnie kontynuację eko-stoiska prowadzonego wraz z Ekosystemem Wrocław i z pomocą Stowarzyszeniem Rodzina z Pasją podczas XXV Biegu Solidarności, który miał miejsce 12 września we Wrocławiu.

Warsztaty skupiały się na recyklingu oraz prawidłowej segregacji odpadów. Zajęcia odbyły się w czterech placówkach szkolnych we Wrocławiu (SP25, SP37, ZSP2, ZSP12). Łącznie w SP25 oraz ZSP2 udział w warsztatach wzięło ponad 250 dzieci. W pozostałych dwóch szkołach przekazaliśmy na ręce Dyrekcji eko-gadżety i uczuliliśmy ich przedstawicieli „Jak segregować”. Nie było to trudne, gdyż te placówki (SP37, ZSP12) były bardzo mocno zaangażowane w projekt WrocMost Atelier realizowany w ramach Projektu Mosty ESK2016.

11209622_988906287795141_7370745567456305126_n

Warsztaty trwały jedną godzinę lekcyjną, w ramach której przedstawiliśmy interaktywną prezentację pt. „Jak segregować”. Następnie w podzielonej na trzy grupy klasie przeprowadziliśmy konkurs „Segreguję nie marnuję”. Dzieci pomagały nam segregować odpady jakie wytwarzamy codziennie w gospodarstwach domowych. Po zakończonym konkursie wręczyliśmy nagrody ufundowane przez Ekosystem Wrocław wszystkim grupom.

Należy nadmienić, że młode pokolenie bardzo dobrze orientuje się w zasadach segregacji odpadów !!! Najważniejsze jest by umożliwić dzieciom czynny udział w segregacji odpadów w domu, czy szkole i pielęgnować eko-zachowania, tak by Dzień Sprzątania Świata był normą i odbywał się codziennie.

Zarówno podczas Biegu Solidarności jak i warsztatów „Segreguję nie marnuję” wspierało Nas Stowarzyszenie Rodzina z Pasją.

Projekt “Eko – stoisko”, czyli edukacja ekologiczna w terenie.

Eko – stoiska,  zorganizowaliśmy wraz ze spółką Ekosystem podczas 25 Biegu Solidarności. Na stoisku prowadziliśmy warsztaty z upcyklingu (“Segreguję nie marnuję na maksa wykorzystuję” – edycja III), gdzie można było wykonać, wazony ze zużytych butelek, kwiatowe kule z gazet i brystolu oraz piękne obrazy metodą decupage. W ramach stoiska funkcjonował także punkt informacyjno – edukacyjny z segregacji odpadów, na którym przeprowadzaliśmy konkursy “Budowa eko-wieży z odpadów na czas” oraz “Jak segregować”. Dzieci mogły także puszczać ogromne bańki mydlane oraz pomalować sobie twarz. Musimy się pochwalić, że nasze stanowiska cieszyło się największym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników biegu.

DSC_0072

Materiały edukacyjne do projektu!

ulotak segregacja odpadów

ulotka eko znak 2ulotka eko znak 1

Projekt “WrocMost Atelier”

logo proba

logo_WrocMost Atelier

Projekt “WrocMost Atelier” został sfinansowany w ramach “Programu Mosty” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Głównym założeniem projektu była popularyzacja upcyklingu jako metody ograniczania liczby odpadów w gospodarstwach domowych. Projekt „WrocMost Atelier” to nowatorskie spojrzenie na edukację ekologiczną w dziedzinie segregacji odpadów i upcyklingu. Do współpracy przy realizacji projektu zaprosiliśmy artystów i studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz artystów amatorsko zajmujących się rękodziełem. Partnerem projektu był Stadion Wrocław oraz firma Strawo Sp z o.o.

DSC_0582 DSC_1469

DSC_1579

DSC_1449

 

Projekt zakładał przekształcenie 20 czerwca 2015r., kładki Pilczyckiej, zlokalizowanej przy Stadionie Wrocław w interaktywną pracownie artystyczną, gdzie przy dźwiękach muzyków ulicznych powstały dwie rzeźby plenerowe  pierwsza kładki Pilczyckiej z papieru, gliny i żywicy ,a druga Stadionu Wrocław wykonana z puszek aluminiowych. Podczas WrocMost Atelier prowadzone były warsztaty rękodzielnicze z upcyklingu, w trakcie których zaprezentowano jak prostymi metodami przekształcić odpady w ekobiżuterię i dekoracje. Poza tym wraz z uczestnikami projektu tworzone były również ekoobrazy (0,5m x 0,5m i 0,25m x 0,25m) z odpadów i nakrętek oraz wielkie ekologo Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 (5m x 5m). Oprócz tego każdy z uczestników projektu mógł spróbować swoich sił w rzeźbiarstwie w glinie oraz pomóc przy budowie repliki Stadionu Wrocław z puszek aluminiowych. Dodatkowo wejście/zejście z mostu zamieniło się w strefę wystawienniczą dla artystów, producentów czy amatorów zajmujących się szeroko pojętym ekodesignem. Wydarzenie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników WrocMost Atelier wraz z wykonanymi przez nich podczas eventu dziełami, rzeźbami wielkogabarytowymi oraz z EKOLOGO ESK 2016  z plastikowych nakrętek!!!!

Warto podkreślić, że wydarzenie poprzedzone zostało warsztatami z upcyklingu pt. “Segreguję nie marnuję na maksa wykorzystuję” – edycja II, w wybranych wrocławskich szkołach podstawowych zlokalizowanych w rejonie Stadionu Wrocław, które także zaprezentowały swoje dzieła, podczas eventu.

10425396_988906607795109_2155509799384533260_nPoniżej fotorelacja z apelu w Szkole Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu w ramach promocji wydarzenia WrocMost Atelier oraz OnOff. Podczas apelu wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom klasy, która zebrała najwięcej odpadów w konkursie na zbiórkę największej ilości plastikowych nakrętek oraz puszek aluminiowych organizowanym w ramach warsztatów “Segreguje nie marnuje na maksa wykorzystuję”.

Imprezie towarzyszyły konkursy na budowę Eko-wieży na czas oraz lekcja tolerancji, która jest elementem programu realizowanego przez projekt OnOff.

DSC09220

DSC_0603

DSC_0668

Działania w  2014 roku

“Aktywne pożegnanie lata 2014”

NEWSLETTER_ROLKIIdea zorganizowania pokazu przez „Fundację Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” narodziła się podczas konsultacji społecznych z szeroko rozumianym środowiskiem wrocławskich skeaterów. Konsultacje zorganizowane podczas wakacji w Sektorze 3 przy ul. Legnickiej we Wrocławiu dotyczyły propozycji zagospodarowania terenu w rejonie Stadionu Wrocław. Wśród wielu pomysłów i marzeń przemknęła myśl o zorganizowaniu pokazu z udziałem rolkarzy, wrotkarzy i rowerzystów wyczynowych. Od pomysłu prześlijmy do czynów tworząc konkretny event. Miał on na celu zebrania danych dotyczących oczekiwań mieszkańców Wrocławia, w szczególności osób korzystających z przestrzeni wokół Stadionu w stosunku do sposobu zagospodarowania terenu w rejonie Stadionu Wrocław. Badania opinii społecznej są jednocześnie pierwszym etapem projektu, którego celem jest stworzenie w porozumieniu z instytucjami miasta Wrocław „Centrum aktywności sportowo – rekreacyjnej Stadion Wrocław”. Przedsięwzięcie to jak najbardziej wykorzystuje potencjał drzemiący w okolicy Stadionu Wrocław. Zagospodarowany obszar będzie stanowił miejsce do uprawiania sportów ekstremalnych, edukacji ekologicznej, oryginalny plener dla różnego rodzaju wystaw i eventów oraz innych wydarzeń kulturowych jak również miejsce spotkań i aktywnego wypoczynku.

Spotkanie informacyjne pt. „Ekopotencjał Gminy Bierutów”

W programie spotkań omawiane były następujące tematy:
a) „Możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenie Gminy Bierutów – czyli jak założyć gospodarstwo ekologiczne i skąd pozyskać na ten cel środki finansowe.”
b) „Produkcja energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Bierutów – szansa czy zagrożenie”
c) „Potencjał ekologiczny Gminy Bierutów.”

Spotkania odbyły się: 26 czerwca 2014r., godzina 18:00 w świetlicy szkolnej w Wabienicach oraz 2 lipca 2014r., o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Zbytowej.

S E R D E C Z N I E       Z A P R A S Z A M Y !

Podsumowanie

Podsumowując spotkania, które odbyły się na terenie Gminy Bierutów w dniach 26 czerwiec, 2 i 3 lipiec 2014r., należy stwierdzić, że Gmina ta posiada „Ekopotecjał” czyli walory przyrodnicze, które mogłyby stać się bazą do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Do głównych walorów przyrodniczych Gminy można zakwalifikować:czyste powietrze, łagodny, ciepły klimat, dobre warunki do rozwojowi rolnictwa ekologicznego i agroturystyki oraz produkcji ekologicznych wyrobów, obszary Natura 2000, lasy z bogatą fauną i florą, dolinę Widawy, ptactwo wodne, sieć szlaków rowerowych i pieszych,występowanie krajobrazów naturalnych, rolniczych. Ponadto Gmina Bierutów posiada atrakcyjną lokalizację (blisko potencjalnych rynków zbytu) możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych i innych na swój rozwój.

Dlaczego więc ten ekopotencjał jest w niewielki sposób wykorzystywany?

Nasuwają się następujące odpowiedzi:

  • Niezbędna jest zmiana podejścia do otaczającego nas środowiska!
  • Wzmożona edukacja ekologiczna!
  • Zwiększone nakłady finansowe na promowanie produktów lokalnych!
  • Aktywizacja społeczeństw lokalnych do kreowania własnego środowiska życia!

Opracowała: mgr Aleksandra Borówka

Działania w 2013 rok

Projekt “Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską”

Członkowie Fundacji “Ekopotencjał – przestrzeń możliwości” byli inicjatorami i koordynatorami oraz wspierali merytorycznie projekt pt. “Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską” realizowany w okresie od lipca do grudnia 2013 r., na terenie miasta Opatów Kielecki  przez lokalną organizację pozarządową “Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Ziemi Opatowskiej”. Partnerami projektu była Fundacja “Ekopotencjał – przestrzeń możliwości” oraz ZHP Hufiec Opatów.

Celem projektu było  wykorzystanie zasobów kulturowych i krajobrazowo-przyrodniczych Opatowa oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców Opatowa, a także poszerzenie oferty turystycznej Miasta w oparciu o lokalne zasoby, poprzez realizację następujących działań:

  • organizację „Święta Krówki Opatowskiej, które ma na stałe wpisać się w program dorocznych imprez plenerowych Miasta,
  • utworzenie ścieżki edukacyjnej, odkrywającej tajemnice dziesięciu ciekawych zakątków Opatowa,
  • utworzenie na dziesięciu budynkach, szklanych tabliczek informacyjno-edukacyjnych upamiętniających dawniej istniejące w tym miejscu obiekty lub ich funkcje,
  • organizację wystawy fotografii „Opatów dawniej i dziś” na opatowskim Rynku,
  • organizację trzech „Opatowskich Spacerów z Przewodnikiem” dla mieszkańców Miasta i przybywających turystów,
  • utworzenie dwóch edukacyjnych gier terenowych: Questu i Geocachingu przy współudziale dzieci i młodzieży z opatowskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Zapraszamy do Opatowa!!!

Zapraszamy do skorzystania z nowatorskich form turystyki pieszej na terenie Opatowa, czyli z  Geocachingu i Questingu oraz zwiedzania Opatowa śladami jego osobliwości przyrodniczych i kulturowych wzdłuż wytyczonej ścieżki edukacyjnej.

Poniżej znajdą Państwo link do folderu promocyjnego Projektu, w którym zostały opisane działania zaplanowane w projekcie prezentujące najważniejsze walory przyrodnicze i kulturowe Opatowa.

Folder promocyjny

Zapraszamy również, do zapoznania się z jednym, z Questów o Opatowie pt. “Tropem Mayera Kirshenblatta i jego przyjaciół”

Quest – wyprawa opatów

Jedno z zainstalowanych w terenie stanowisk ścieżki edukacyjnej “Śladami osobliwości kulturowych i przyrodniczych Opatowa”.

tablica w terenie

Projekt „Segreguję, nie marnuję, na maksa wykorzystuję” – edycja I

Warsztaty z upcyklinguGrupą docelową w projekcie byli uczniowie klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Opatowie, którzy w dniach 23-25 września 2013 r wzięli udział w warsztatach z selektywnej zbiórki odpadów oraz warsztatach rękodzielniczych z upcyklingu – obrazujących jak z odpadu można zrobić efektowny i użyteczny przedmiot.

Warsztaty przeprowadzone zostały przez Grupę „Ekopotencjał” , która jako grupa nieformalna reprezentowała Fundację  “Ekopotencjał – przestrzeń możliwości” w ramach projektu „Segreguję, nie marnuję, na maksa wykorzystuję” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

W warsztatach wzięło udział łącznie 117 osób. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak prawidłowo segregować odpady, jak poprawnie zbudować kompostownik i jak bardzo szkodzi naszemu zdrowiu palenie odpadów w przydomowych kotłowniach. W drugiej części warsztatów uczniowie poznali tajemnice upcyklingu, czyli domowego recyclingu. Uczyli się jak „nadawać rzeczom drugie życie”, czyli jak z odpadu lub niepotrzebnej rzeczy zrobić funkcjonalny, piękny przedmiot.

opracowała:  Aleksandra Borówka