Oferta

Szanowni Państwo!

Jeżeli w Państwa miejscowościach lub ich otoczeniu znajdują się “miejsca o dużym ekopotencjale”, czyli miejsca wartościowe pod względem przyrodniczym, krajobrazowym, kulturowym i chcielibyście Państwo, aby zostały one odkryte dla ogółu społeczeństwa a także stały się  produktem turystycznym regionu, zapraszamy do współpracy z Fundacją. Nasz zespół w sposób profesjonalny zaplanuje działania, które pozwolą na zbudowanie produktu ekoturystycznego, czyli produktu  bazującego na zasobach lokalnych: przyrodniczych czy kulturowych, nie zakłócającego równowagi przyrodniczej na danym terenie, działającego z poszanowaniem zasad ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz  zasad zrównoważonego rozwoju. Gwarantujemy wysoki poziom usług. Posiadane doświadczenie :

  • projektowanie tablic dydaktycznych o tematyce przyrodniczej, przyrodniczo-kulturowej oraz krajoznawczej,
  • projektowanie tablic pamiątkowych,
  • tworzenie i promocja produktów ekologicznych, ekoturystycznych, turystycznych, regionalnych oraz wyrobów ekologicznych i regionalnych,
  • projektowanie kart wyprawy na potrzeby questingu,
  • przeprowadzanie geocachingu.

Zapewniamy kompleksową obsługę projektów czyli: pisanie wniosków o dotację z Funduszy Unijnych i innych źródeł finansowania, nadzór merytoryczny nad projektami, koordynację projektów oraz ich rozliczenie.

Nasz zespół jest również godnym polecenia edukatorem z zakresu ochrony środowiska, ekologii, geografii, gospodarki przestrzennej czy turystyki. Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” oferuje także:

  • organizację szkoleń i warsztatów przyrodniczych, ekologicznych,
  • organizację konferencji zw. z ochroną środowiska,
  • publikacje popularno-naukowe oraz naukowe  związane z wyżej wymienioną tematyką.

Fundacja oferuje ponadto realizację projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów miejskich, miejsko – wiejskich. W szczególności  zainteresowani jesteśmy wprowadzaniem zieleni w przestrzeni miejskiej, tworzeniem ekologicznych placów zabaw i innych form zagospodarowania terenów, w których zieleń stanowi integralną część. 

Zapewniamy również wsparcie przy wprowadzaniu na rynek ekoinnowacyjnych produktów i rozwiązań technicznych.