Aplikacja – GO BE ECO

Opublikowany przezkonpos

Aplikacja – GO BE ECO

Tworzymy aplikację ułatwiającą zmianę codziennych nawyków na te bardziej przyjazne środowisku – projekt GO BE ECO, współfinansowany ze środków programu ERASMUS+. bo be eco

Wraz z partnerami z Niemiec, Portugalii i Polski rozpoczynamy realizację trzy-letniego projektu pn. „Grywalizacja ekologicznych nawyków w edukacji dorosłych” (GoBeEco) współfinansowanego z unijnego programu Erasmus +. Erasmus +Bezpośrednim efektem projektu będzie utworzenie grywalizacyjnej aplikacji ułatwiającej zmianę codziennych nawyków na te bardziej przyjazne środowisku.

Projekt polega na stworzeniu strategicznego partnerstwa na rzecz edukacji dorosłych, którego celem jest:

  1. Zmiana zachowań dorosłych uczniów i pedagogów w zakresie ekologii poprzez zmianę indywidualnych preferencji, nawyków konsumpcyjnych i stylów życia,
  2. Rozwój kompetencji cyfrowych edukatorów w edukacji, aby byli w stanie inspirować uczniów do tworzenia zmian zachowań w nawykach ekologicznych i uczyć ich, jak to robić w najlepszy możliwy sposób,
  3. Zapewnienie pedagogom metodologii umożliwiającej im opracowywanie programów nauczania opartych na zasobach cyfrowych w oparciu o wykorzystanie grywalizacji dla zielonych umiejętności i postaw proekologicznych.                                                             W opracowywaniu wyników intelektualnych wezmą udział 3 grupy uczestników: edukatorzy dorosłych (partnerzy i osoby z zewnątrz), uczący się dorośli i personel Partnerów. Co najmniej 175 dorosłych uczących się i edukatorów weźmie udział w działaniach związanych z rozwojem IO, a 13 edukatorów z organizacji partnerskich weźmie udział w działaniu LTTA.

Projekty IO będą opracowywane i testowane przez partnerów, nauczycieli i uczniów pochodzących z 3 krajów, 3 różnych gospodarek i różnych środowisk – to zagwarantuje elastyczność, która pozwoli każdemu nauczycielowi lub uczniowi z dowolnego kraju korzystać z niego.

Partnerzy zaplanowali kilka analiz potrzeb, rozwój IO, testowanie i działania pilotażowe z udziałem różnych grup docelowych. Aby zapewnić wysokiej jakości wyniki, partnerzy wezmą również udział w 5 międzynarodowych spotkaniach i warsztatach „Ekoedukacja i grywalizacja”.

Śledź postępy projektu GO BE ECO finansowanego ze środków ERASMUS + na www.gobeeco.eu

 


		

O autorze

konpos administrator

Dodaj komentarz