Projekt EKO LGD

Danuta Łukasińska Opublikowany przezDanuta Łukasińska

Projekt EKO LGD

Rok 2019 zapowiada się interesująco i pracowicie. Będzie dużo zabawy i edukacji w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami.  

W okresie od lutego do czerwca 2019 r. przeprowadzimy cykl warsztatów z segregacji odpadów i upcyklingu dla dzieci z terenu pięciu Lokalnych Grup Działania: LGD „Qwsi”, LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna, LGD Dobra Widawa, LGD Szlakiem Granitu, LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

Warsztaty zostaną zorganizowane w ramach projektu współpracy EKO LGD w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Każdy warsztat składać się będzie z części teoretycznej, w której z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz zabaw edukatorzy będą aktywnie uczyć jak prawidłowo segregować śmieci oraz z części praktycznej, w której metodą upcyklingu odpady zostaną przekształcone w przedmioty użytkowe i dekoracyjne.

Wspólnie z dziećmi będziemy wyławiać odpady z oceanu, grać w ekologiczne memory, a także wykonywać ozdoby z wikliny papierowej i z wytłaczanek po jajkach.

W ramach cyklu przeprowadzonych zostanie 107 warsztatów (łącznie na terenie wszystkich LGD uczestniczących w projekcie) tj.:

  1. LGD Qwsi – 28 warsztatów, tj. 56 godzin lekcyjnych: po 4 warsztaty w gminie Bardo, Kamieniec Ząbk., Stoszowice, Ziębice, Złoty Stok, 6 warsztatów w gminie Ząbkowice Śl. i 2 w gminie Ciepłowody;

  2. LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna – 20 warsztatów, tj. 40 godzin lekcyjnych: po 1 warsztacie w szkołach znajdujących się na terenie LGD;

  3. LGD Dobra Widawa – 40 warsztatów, tj. 80 godzin lekcyjnych: po 4 warsztaty w każdej gminie należącej do LGD;

  4. LGD Szlakiem Granitu – 14 warsztatów, tj. 28 godzin lekcyjnych: po 1 warsztacie w szkołach znajdujących się na terenie LGD;

  5. LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich – 5 warsztatów, tj. 10 godzin lekcyjnych: po 1 warsztacie w każdej gminie należącej do LGD.

A więc do pracy! Duże wyzwanie przed nami!

O autorze

Danuta Łukasińska

Danuta Łukasińska editor

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Geografia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna z doświadczeniem zawodowym w ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Od 2011 r. – działa hobbystycznie jako przewodnik miejski po Wrocławiu.

Dodaj komentarz