Nasz zespół

Szanowni Państwo!!!

Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” została założona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadająca doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, turystyce oraz gospodarce przestrzennej. Wszystkich członków Fundacji łączy przekonanie, że przez edukację oraz interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do problemów środowiska, można znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. prawidłowego  gospodarowania odpadami oraz zagrożeń dla środowiska wynikających z nieodpowiedzialnej działalności człowieka. Naszym celem jest także ukazanie “ekopotencjału” otaczającego nas środowiska, w związku z czym działalność Fundacji skupiona jest na inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnych tworzących produkty  oparte na potencjale przyrodniczym i lokalnych zasobach. Realizujemy również projekty dotyczące zagospodarowania różnego rodzaju terenów czy obiektów, które mają wpływ na poprawę jakości i poziomu życia na na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz  miejsko – wiejskich,

Nasz Zespół

Danuta Łukasińska – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji , absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Geografia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna  z doświadczeniem zawodowym w ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Od 2011 r. – działa hobbystycznie jako przewodnik miejski po Wrocławiu. Lubi działać i zachęcać innych do działania. Z przyjemnością odkrywa EKOpotencjał lokalnych społeczności i wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Entuzjastka ekoinnowacji i ekoturystyki. Lubi aktywnie wypoczywać, odkrywając nieznane miejsca. Fascynują ją podróże te małe i duże. Prywatnie interesuje się historią i zabytkami Wrocławia,  fotografią,  marketingiem miejsc. 

Aleksandra Borówka – Fundator oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka programu “Absolwent UWr na rynku pracy –  sukces dzięki kompetencjom”oraz   programu „Uwierz w siebie” – współfinansowanego przez Unię Europejską z EFS (Poddziałanie 6.1.3 POKL). Dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska, edukacją ekologiczną oraz administracją publiczną. Zainteresowania: ekoturystyka, fotografia, geozagrożenia oraz dekoratorstwo wnętrz.

Sławomir Czerwiński – Członek Zarządu Fundacji “Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwent kierunku Geografia (specjalność geografia społeczno–ekonomiczna) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie doktorant w Zakładzie Zagospodarowania Przestrzennego Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe związane ze sferą naukową, dydaktyczną oraz managerską. Zainteresowania: geografia usług ze szczególnym uwzględnieniem handlu wielkopowierzchniowego i usług nowych, konflikty przestrzenne, zrównoważony rozwój oraz GIS. Prywatnie obserwator przestrzeni miejskiej, turysta i gitarzysta amator.

Aleksandra Simla – Wolontariuszka Fundacji Ekopotencjał, studentka Dziennikarstwa oraz Italianistyki. Z pasją uczy się języków, uwielbia długie spacery i niedługie książki. Najbardziej bliskie są jej sprawy praw zwierząt. Stara się żyć w duchu minimalistycznego less waste, a w zanadrzu posiada najlepszy na świecie przepis na wegańskie curry.

A to My w akcji