Plan działania

Plan działań Fundacji na 2018 rok

 1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 2. Działania zmierzające do poprawy jakości życia na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko-wiejskich.
 3. Realizacja warsztatów z upcyclingu oraz segregacji odpadów w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego, pozyskanie środków na ich finansowanie.
 4. Realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej.
 5. Pozyskiwanie darczyńców wspierających realizację celów statutowych Fundacji.
 6. Nawiązywanie współpracy z kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Rozszerzenie współpracy z instytucjami państwowymi, jednostkami naukowymi i samorządowymi.
 7. Inna działalność wynikająca z bieżących potrzeb.

Plan działań Fundacji na 2017 rok

 1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 2. Realizacja warsztatów z upcyclingu oraz segregacji odpadów w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego, pozyskanie środków na ich finansowanie.
 3. Realizacja innych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej.
 4. Dalsze rozwijanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w social mediach.
 5. Pozyskiwanie Partnerów wspierających realizację celów statutowych Fundacji.
 6. Rozwój zespołu realizującego projekty Fundacji
 7. Nawiązywanie współpracy z kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Rozszerzenie współpracy z instytucjami państwowymi, jednostkami naukowymi i samorządowymi.
 8. Inna działalność wynikająca z bieżących potrzeb.

Plan działań Fundacji na 2016 rok

 1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 2. Działania zmierzające do poprawy jakości życia na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko – wiejskich.
 3. Realizacja warsztatów z upcyclingu oraz segregacji odpadów w placówkach edukacyjnych na terenie  całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa  dolnośląskiego,  pozyskanie środków na ich finansowanie.
 4. Realizacja projektów z zakresu edukacji ekologicznej.
 5. Stworzenie nowej strony internetowej wraz z dalszym rozwijaniem działalności w social mediach.
 6. Pozyskiwanie darczyńców wspierających realizację celów statutowych Fundacji.
 7. Organizacja i promocja wolontariatu, powstanie zakładki jak zostać wolontariuszem.
 8. Nawiązywanie współpracy z kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Rozszerzenie współpracy z instytucjami państwowymi, jednostkami naukowymi i samorządowymi.
 9. Inna działalność wynikająca z bieżących potrzeb.

Plan działań Fundacji na 2015 r. – PODSUMOWANIE – czyli co dokonaliśmy w 2015 roku! Nie wszystkie założenia zostały zrealizowane w wyniku dużego zaangażowania zespołu Ekopotencjał w realizację w/w projektów. Wniosek z tego taki, że musimy powiększyć swój zespół,ponieważ nasza Fundacja wciąż się rozwija. W następnym roku dołożymy wszelkich starań, żeby wdrożyć w Fundacji procedury, które usprawnią pracę nad projektami  i wpłyną na korzystny wizerunek naszej organizacji. Wszystko po to, aby zwiększyć  profesjonalizm w naszej organizacji i zwiększyć Państwa zaufanie. Dziękujemy za współpracę i wsparcie podczas realizacji celów statutowych Fundacji w 2015  roku, mamy nadzieję, że następny rok będzie dla naszej organizacji przynajmniej tak dobry jak ten 🙂

Zrealizowane projekty (opis działań do poszczególnych projektów znajduje się w zakładce “NASZE PROJKETY”).

 1. Projekt “WrocMost Atelier”
 2. Projekt “Eko-stoisko”
 3. Projekt “Mam pomysł – upcykling w domu”

Realizując w/w projekty działaliśmy na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poprawy jakości życia na obszarach  miejskich.

Rozbudowaliśmy również stronę dodając zakładki  „edukacji środowiskowa” oraz „miejsca z ekopotencjałem”. Rozwinęliśmy także naszą działalność w  Social Mediach wpływając korzystnie na wizerunek naszej organizacji.

Nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, spółkami miejskimi, np.: Biurem Festiwalowym Impart ESK 2016,  Ekosystem Sp z o.o., Fundacją Recal, Stowarzyszeniem “Rodzina z pasją”, placówkami edukacyjnymi we Wrocławiu.

Plan działań Fundacji na 2015 r.

 1. Działalność na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w celu podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 2. Działania zmierzające do poprawy jakości życia na obszarach gmin miejskich, wiejskich oraz miejsko – wiejskich.
 3. Wspieranie inicjatyw oraz podejmowanie działań, które służą rozwojowi społecznemu i gospodarczemu, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.
 4. Realizacja warsztatów z upcyclingu oraz segregacji odpadów w szkołach podstawowych na terenie województwa dolnośląskiego oraz w pozostałych województwach pozyskanie środków na ich finansowanie.
 5. Opracowanie warsztatów z edukacji ekologicznej dla przedszkoli integracyjnych oraz placówek dla dzieci niepełnosprawnych, pozyskanie środków na ich finansowanie.
 6. Realizacja Projektu WrocMost Atelier czerwiec 2015r.
 7. Rozbudowanie strony internetowej w szczególności zakładki dotyczącej „edukacji środowiskowej” oraz zakładki „miejsca z ekopotencjałem”.
 8. Rozwój “Social Mediów”.
 9. Dalsza działalność w kierunku aktywizacji terenów wokół Stadionu Wrocław w celu podwyższenia jakości życia okolicznych mieszkańców.
 10. Pozyskanie nowych darczyńców wspierających realizacje celów statutowych Fundacji.
 11. Organizacja i promocja wolontariatu, powstanie zakładki jak zostać wolontariuszem.
 12. Nawiązanie współpracy z kolejnymi organizacjami pozarządowymi. Rozszerzanie współpracy z instytucjami, ośrodkami i samorządami.
 13. Inna działalność wynikająca z bieżących potrzeb.