Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu pn. „Ekologia łączy pokolenia – międzypokoleniowe warsztaty z edukacji ekologicznej w gminie Wrocław” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na druk:

  • Broszury reklamowej – 12 stron, format A5 poziomo, druk dwustronny, w kolorze, papier kredowy, gramatura 135g/m2 – nakład 620 egzemplarzy,
  • Ulotki A5, dwustronna, w kolorze, papier kredowy, gramatura 135g/m2 – nakład 620 sztuk,
  • Plakatu A3 w kolorze, papier kredowy, gramatura 135g/m2 – nakład 100 szt.
  • Wizytówek – 300 szt.
  • Rollup 85×200 cm – 1 szt.

Kryterium wyboru: najniższa cena
Termin składania ofert: 16.01.2017 r.

Prosimy o przedstawianie ofert w cenie brutto z uwzględnieniem ceny netto i wartości podatku VAT.

Prosimy o uwzględnienie w cenie kosztów dostawy pod adres:
ul. Rybnicka 21a/21
52-016 Wrocław.

Oferty prosimy składać na adres mail: ekopotencjal@gmail.com.

Wszelkie pytania prosimy kierować do pani Danuty Łukasińskiej tel. 534413777 mail: ekopotencjal@gmail.com.