Nasza misja

Naszą misją jest…

  1. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez działalność edukacyjną i dydaktyczną!
  2. Kształtowanie proekologicznych postaw ludzkich wobec otaczającego nas środowiska!
  3. Przekazywanie społeczeństwu wiedzy na temat sposobu zarządzania lokalnymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi!