Nowy projekt: PackLess

Opublikowany przezAleksandra Simla

Nowy projekt: PackLess

Co sprawia, że wciąż produkujemy plastikowe opakowania? Co może pomóc małym przedsiębiorstwom, aby wprowadzić ekologiczne metody pakowania swoich produktów? Nowy projekt PackLess, w którym bierzemy udział, ma odpowiedzieć na te pytania.

Projekt PackLess, współfinansowany z Unią Europejską, wspiera wdrażanie zrównoważonych opakowań, projektowanych w myśl zasady 5R, czyli Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot.

W przyszłości firmy będą musiały zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest myślenie o swoich koncepcjach biznesowych w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw nie jest jednak dostatecznie przygotowanych do tego procesu i ma trudności z wdrażaniem kompleksowych zmian. Projekt ten doskonale pasuje do wyzwań zrównoważonego rozwoju, przed którymi stoi wiele firm i organizacji.

W ramach projektu opracujemy program edukacyjny, który pomoże liderom i pracownikom MŚP zdobyć odpowiednią wiedzę w zakresie zrównoważonego pakowania, a także przyczyni się do stworzenia sieci gospodarki o obiegu zamkniętym w całej UE. Dzięki temu, że przedstawiciele MŚP wniosą własne doświadczenia i przetestują zaprojektowane ramy i treści w trakcie projektu, opracujemy również program edukacyjny dla liderów MŚP oraz zestaw narzędzi szkoleniowych dla edukatorów VET.

Zapraszamy do śledzenia postępów projektu!
Partnerzy:
Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
PAIZ Konsulting
Yambol Chamber of Commerce and Industry
Österreichisches Ökologie-Institut

O autorze

Aleksandra Simla editor

1 Comment so far

Warsztaty z promocji projektu PackLess | EKOpotencjal.plPosted on10:29 pm - sty 14, 2024

[…] Nowy projekt: PackLess […]

Dodaj komentarz