ECOnsumer: nowy projekt Erasmus+

Opublikowany przezAleksandra Simla

ECOnsumer: nowy projekt Erasmus+

Rozpoczynając kolejną fascynującą podróż w ramach programu Erasmus+, nasza organizacja miała przyjemność uczestniczyć w spotkaniu partnerskim w miasteczku Vitoria, w północnej Hiszpanii. To właśnie tam, wraz z naszymi partnerami z Hiszpanii, Włoch, Niemiec i Portugalii, zainaugurowaliśmy projekt ECOnsumer.

ECOnsumer to międzynarodowa inicjatywa, której celem jest stworzenie cyfrowych narzędzi wspierających użytkowników internetu w podejmowaniu bezpiecznych, świadomych i zrównoważonych decyzji zakupowych online. Naszymi partnerami są Media Creativa 2020 (Hiszpania), Unione Nazionale Consumatori Umbria (Włochy), Fachhochschule des Mittelstands (FHM) (Niemcy) oraz Virtual Campus (Portugalia).

W trakcie tego spotkania reprezentacja naszej organizacji, w składzie Danuta Łukasińska i Marta Zwolińska, miała okazję dzielić się doświadczeniami oraz brać udział w fascynujących dyskusjach na temat wpływu e-commerce na nasze środowisko.

Jeden z głównych celów projektu ECOnsumer to zminimalizowanie negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko poprzez edukację i wspieranie e-konsumentów. W dobie dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego, zwłaszcza w kontekście pandemii COVID-19, konieczne staje się zwrócenie uwagi na konsekwencje tego zjawiska dla naszej planety.

Wygodne zakupy, szybkość realizacji transakcji, ogromny wybór produktów z całego świata – to wszystko sprawia, że często dokonujemy zakupów bez zastanowienia, co skutkuje marnowaniem zasobów i generowaniem nadmiernych ilości odpadów. Projekt ECOnsumer ma na celu zmienić ten obraz, wspierając e-konsumentów w podejmowaniu racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji zakupowych.

Bierzemy udział w tym projekcie z przekonaniem, że dzięki współpracy międzynarodowej i wymianie doświadczeń, stworzymy narzędzia cyfrowe, które pomogą kształtować bardziej świadomy i zrównoważony sposób konsumpcji online. Dołączcie do naszej podróży świadomego konsumowania online! 💻🌍 #econsumer #ErasmusPlus

Więcej o naszych projektach znajdziecie w zakładce Działania.

Projekty

O autorze

Aleksandra Simla editor

Dodaj komentarz