Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 37

Opublikowany przezAleksandra Borówka

Podziękowanie dla Szkoły Podstawowej nr 37

Podziękowanie !

Członkowie Fundacji Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości serdecznie dziękują Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu za zaangażowanie w realizację projektu “WrocMost Atelier”. Uczniowie z dużym zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych  pt.”Segreguję nie marnuję na maksa wykorzystuję” przeprowadzonych w szkole na przełomie marca i kwietnia 2015 roku. Byli obecni także na głównej imprezie projektu, która odbyła się 20 czerwca 2015 roku, na kładce Pilczyckiej przy Stadionie Wrocław. Podczas wydarzenia “WrocMost Atelier” uczniowie oraz nauczyciele brali udział w warsztatach rękodzielniczych z upcyklingu, pomagali budować rzeźbę Stadionu Wrocław z puszek aluminiowych oraz logo ESK Wrocław 2016 z plastikowych nakrętek. Warto podkreślić, że to uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 37 zebrali znaczną ilość nakrętek do budowy loga, w ramach konkursu przeprowadzonego w szkole. Klasa IV c zajęła I miejsce w konkursie zbierając przeszło 22 kg plastikowych nakrętek.

Dziękujemy również Dyrekcji, pracownikom administracyjnym szkoły, nauczycielom  za zorganizowanie w Szkole Podstawowej nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego uroczystego apelu promującego projekt “WrocMost Atelier”. W szczególności dziękujemy uczniom i nauczycielom zaangażowanym przy tworzeniu pięknej scenografii. Podczas apelu wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom klasy, która zebrała najwięcej odpadów w konkursie na zbiórkę największej ilości plastikowych nakrętek oraz puszek aluminiowych organizowanym w ramach warsztatów “Segreguję nie marnuję na maksa wykorzystuję”.
Imprezie towarzyszyły konkursy na budowę Eko-wieży na czas oraz lekcja tolerancji prowadzona przez członków projektu OnOff.  Apel uświetnił również występ zespołu Fleshdance, któremu także serdecznie dziękujemy.

Aleksandra Borówka, Danuta Mruk, Sławomir Czerwiński

Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości

O autorze

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz