Tag Archive

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Jak lepiej chronić ekosystemy?

Europejskie ekosystemy są zagrożone, a siedliska i gatunki nie podlegają należytej ochronie. By poprawić tę sytuację, konieczna jest większa ilość danych i bardziej kompleksowa wiedza na temat presji wywieranej na ekosystemy – czytamy w... Czytaj więcej