Jak lepiej chronić ekosystemy?

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Jak lepiej chronić ekosystemy?

Europejskie ekosystemy są zagrożone, a siedliska i gatunki nie podlegają należytej ochronie. By poprawić tę sytuację, konieczna jest większa ilość danych i bardziej kompleksowa wiedza na temat presji wywieranej na ekosystemy – czytamy w raporcie EEA.

 

Różnorodność biologiczna, czyli bogactwo otaczających nas ekosystemów, jest wartością nie tylko samą w sobie, ale zapewnia też szereg niezbędnych usług ekosystemowych. Usługi te to np. dostarczanie żywności i słodkiej wody, zapylanie czy ochrona przed powodziami. Rekreacja i czyste powietrze to także istotne usługi, jakie mogą świadczyć mieszkańcom pozostające w dobrej kondycji ekosystemy. Zdając sobie sprawę, jak cenny to kapitał i chcąc z tych usług korzystać w przyszłości, powinno się o ekosystemy dbać.

Czytaj dalej  na stronie:

http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Jak-lepiej-chronic-ekosystemy-1914.html

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz