Szablony planów działania już dostępne!

Opublikowany przezAleksandra Simla

Szablony planów działania już dostępne!

W końcu możemy ogłosić, że drugi rezultat naszego projektu L2C (Linear Turns Circular) jest teraz gotowy do pobrania na stronie internetowej projektu! Plik obejmuje Portfolio Polityk DIY oraz opracowane przez naszych partnerów Plany Działania mające na celu przekształcenie ich własnych organizacji oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w kierunku bardziej zrównoważonego modelu biznesowego.

Analiza przedprojektowa wykazała, że jedną z głównych barier stojących przed MŚP jest brak jasnej i łatwej w realizacji ścieżki transformacji. W odpowiedzi na te wyzwania, nasz zespół pracował nad stworzeniem Portfolio Polityk, które nie tylko angażują naszych partnerów w zmiany w ich własnych organizacjach, ale również wspierają MŚP poprzez opracowanie przyjaznych i użytecznych dla nich Planów Działania.

Te plany są już dostępne jako otwarte zasoby dla wszystkich zainteresowanych. Wśród nich znajdują się szablony do pracy grupowej w małych i średnich przedsiębiorstwach, które przygotowują do wprowadzenia zmian w procesach biznesowych, aby zbliżyć się do modelu cyrkularnego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony i pobrania szablonów!
Link do pliku: www.ltoc.eu

O autorze

Aleksandra Simla editor

Dodaj komentarz