Dwudniowe warsztaty projektu Erasmus+ Shift2Green

Opublikowany przezAleksandra Simla

Dwudniowe warsztaty projektu Erasmus+ Shift2Green

Partnerzy konsorcjum projektu Shift2Green spotkali się w dniach 05-06 grudnia 2023 r. we Wrocławiu, aby spędzić dwa dni przy pracy nad działaniami promocyjnymi. Partnerzy wzięli udział w warsztatach, aby przeprowadzić burzę mózgów, wymienić się pomysłami i stworzyć angażujące treści do promocji online i offline grywalizacji Shift2Green oraz jej celów w zakresie zwiększenia świadomości ekologicznej i rozwoju zielonych kompetencji pracowników i menedżerów w MŚP.

Fundacja Ekopotencjał zorganizowała warsztaty we Wrocławiu, podczas których członkowie konsorcjum stworzyli 10 działań i materiałów promocyjnych, a także przeprowadzili burzę mózgów na temat 6 dodatkowych tematów zwiększających świadomość na temat marnowania żywności, gospodarki o obiegu zamkniętym, zasobów i zarządzania odpadami w miejscu pracy.

Przeprowadziliśmy szkolenie z używania programu Canva, który będzie nadal wykorzystywany do opracowywania atrakcyjnych i angażujących materiałów do użycia w promocji projektu Shift2Green. Uczestnicy następnie wykonali kilka projektów postów, które wkrótce pojawią się w social mediach.

W przypadku naszych działań promocyjnych offline skupiliśmy się na opracowaniu 4 materiałów, w tym kart bingo jako “łamacz lodów” na spotkania zespołowe, quizów i gadżetów. Wszystkie materiały promocyjne, które zostaną wydane podczas realizacji projektu Shift2Green oraz wydarzeń projektowych, zostaną zaprojektowane i wyprodukowane z materiałów pochodzących z recyklingu i nadających się do recyklingu w celu zachowania zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia śladu węglowego.

Rozwój grywalizacji Shift2Green idzie pełną parą! Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://shift2green.eu

Ekologiczna grywalizacja: projekt Shift2Green

Partnerzy projektu:
PAIZ Konsulting
Fachhochschule des Mittelstands (FHM)
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Re-Use Austria
Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości
Cleantech Bułgaria

O autorze

Aleksandra Simla editor

Dodaj komentarz