Niemarnowanie żywności: stosowne prawo coraz bliżej

Opublikowany przezAleksandra Borówka

Niemarnowanie żywności: stosowne prawo coraz bliżej

Pod koniec lutego senatorowie podjęli inicjatywę ustawodawczą dotyczącą niemarnowania żywności poprzez przekazywanie jej potrzebującym. Wkrótce powinniśmy poznać treść przygotowywanego przez nich projektu ustawy.

Senacki projekt ustawy zakłada nałożenie na przedsiębiorców prowadzących wielkopowierzchniowe jednostki handlowe określonych obowiązków.Dotyczą one sklepów,w których przynajmniej połowa sprzedawanych produktów to żywność. Będzie to prowadzenie ewidencji towarów przeznaczonych do likwidacji lub utylizacji (np. ze względu na bliską datę przydatności do spożycia) oraz przekazanych na cele charytatywne. Z obowiązku zwolnione byłyby np. stacje benzynowe, które sprzedażą żywności zajmują się niejako „przy okazji”. Podobną ewidencję miałyby prowadzić organizacje pozarządowe, które otrzymują od przedsiębiorców pomoc (darowizny żywnościowe są np. zwolnione z podatku VAT). W odróżnieniu od przedstawionych w poprzedniej kadencji Sejmu projektów, obecna propozycja zakłada, że Ci, którzy nie oddadzą żywności, będą zobowiązani np. przekazać na rzecz organizacji zajmujących się jej dalszą dystrybucją 5 proc. wartości „zmarnowanej” żywności. Zgromadzone w ten sposób środki mają zostać przeznaczone na propagowanie oszczędnego gospodarowania żywnością.

Źródło:

http://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Niemarnowanie-zywnosci-stosowne-prawo-coraz-blizej-1972.html#xtor=EREC-3

O autorze

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz