Galeria miejsc z ekopotencjałem

Zapraszamy Państwa do przesyłania na adres e-mailowy Fundacji: ekopotencjal@gmail.com, zdjęć wraz z krótkim opisem miejsc z ekopotencjałem. Czyli zdjęć obszarów o walorach przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, które zasługują na odkrycie. Wspólnie odkrywajmy piękno natury.

Uroczysko Miodary

Uroczysko Miodary to działka  o powierzchni 24,1 ha położona  w pobliżu miejscowości Miodary (gmina Dobroszyce, obszar Natura 2000 Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego), którą Stowarzyszenie EKO-UNIA otrzymało od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa na cele ochrony przyrody. Znajduja sie na niej cenne ekosystemy leśne, łąkowe i wodne oraz populacje rzadkich i chronionych zwierząt, w tym dwóch gatunków motyli – czerwończyka fioletka i nieparka.

Fot. A. Borówka

Do miejsc z ekopotencjałem możemy zaliczyć na pewno miasto Opatów, które dzięki realizacji projektu “Poznajemy Opatów z Krówką Opatowską” wykorzystało swoją szansę i zbudowało produkty turystyczne oparte na lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych.

Opatowski rynek

opatow_rynekMiejscowość Kamieńczyk koło Międzylesia

Malowniczo położona wieś w Górach Bystrzyckich na pograniczu polsko – czeskim. Działające na ty obszarze Towarzystwo Górskie “Róża Kłodzka” pozyskało pieniądze na utworzenie w tej miejscowości ścieżki edukacyjno – przyrodniczej “Śladami opuszczonej wsi Czerwony Strumień”, która została zaprojektowana przez Aleksandrę Borówka członka Fundacji “Ekopotencjał”  w ramach pracy dyplomowej. Wytyczona ścieżka eksponuje ruiny XVI wiecznej kamiennej osady Czerwony Strumień oraz niezwykłe walory przyrody ożywionej i nieożywionej między innymi ok 200 letnie wiązy.

Kliknij w link poniżej i zobacz…

Mapa

Przykładowa tablica

P1190584
Ruiny kościoła (fot. A. Borówka)

P1190588
Tablica w terenie (fot. A. Borówka)

Obszar PLH020065 Bierutów

Do galerii miejsc z ekopotencjałem zaliczyliśmy obszar NATURA 2000 położony  w okolicy miasta Bierutów. Ma on kluczowe znaczenie dla przetrwania czerwończyka fioletka (Lycaena helle) na Dolnym Śląsku. Obejmuje ostatnie stanowisko gatunku w tym województwie potwierdzone po 1995 roku. Obszar stanowi kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk po obu stronach rzeki Widawy poniżej Bierutowa w rejonie wsi Kijowice, Kruszowice i Paczków. Obszaru jest  ograniczony od południa kanałem Nowej Widawy (Młynówki), a od północy głównym korytem Widawy. Obszar chroni rzadki już na Nizinie Śląskiej zespół łąk wilgotnych z rdestem wężownikiem (Polygonum bistorta) rośliną żywicielską gąsienic czerwończyka fioletka. Wędrując doliną Widawy można zasięgnąć informacji o tym obszarze dzięki umieszczonym w ternie tablicom dydaktycznym.

Źródło: http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=51

opracowała:  mgr Aleksandra Borówka