Cenrtum Informacji NATURA 2000

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Cenrtum Informacji NATURA 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” utworzyła Centrum Informacji Natura 2000, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura 2000.

Więcej informacji w dokumencie:
Centrum Informacji Natura 2000

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz