Tag Archive

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Cenrtum Informacji NATURA 2000

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w ramach projektu „Misja Natura” utworzyła Centrum Informacji Natura 2000, którego celem jest przekazanie informacji dotyczących praw i zasad obowiązujących na terenach objętych siecią Natura... Czytaj więcej