Naturalnie, że lokalnie – Natura 2000

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Naturalnie, że lokalnie – Natura 2000

Polecamy artykuł!

Naturalnie, że lokalnie – produkt lokalny na obszarach – Natura2000, artykuł Olgi Gałek

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz