Erasmus + w Galicji

Danuta Łukasińska Opublikowany przezDanuta Łukasińska

Erasmus + w Galicji

Z początkiem września dzięki współpracy z Centrum Edukacji i Badań Społecznych gościliśmy w Santiago de Compostella, gdzie wraz z partnerami z Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Litwy pracowaliśmy nad rozwojem projektu Click on T https://clickont.nkey.it/en/ . Click on T to platforma edukacyjna udostępniająca materiały dydaktyczne dot. zmian klimatu, także w języku polskim.
Rejon Hiszpanii zwany Galicją wyróżnia się wilgotnym, ciepłym klimatem z bujną roślinnością i żyznymi glebami. Jest to rejon rolniczy, w którym dominuje produkcja mleka krowiego. Mając świadomość znaczącego negatywnego wpływu sektora rolniczego na środowisko Galicjanie poszukują rozwiązań, które pozwolą na ograniczanie emisji CO 2 i zużycia zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu tradycji produkcji mleka w tym regionie.
W ramach wyjazdu zrealizowaliśmy kilka wizyt studyjnych w gospodarstwach produkujących ekologiczne jogurty i mleko, pochodzące od krów wypasanych na wielkoobszarowych pastwiskach, w fabryce mleka, w której produkowana jest zero emisyjna marka mleka pod nazwą @Unicla @Clun oraz w gospodarstwie, w którym kładzie się duży nacisk na wzrost bioróżnorodności i rolnictwo regeneracyjne.
Można się spierać czy produkcja zeroemisyjnego mleka jest możliwa i zastanawiać się, czy te działania mają sens. Dla nas ważne jest jednak, że świadomość potrzeby zmian w podejściu do eksploatowania Planety rośnie i że pojawiają się “dobre praktyki” i, że poszukujemy sposobów, które pozwolą na ograniczanie negatywnego wpływu człowieka na środowisko.

O autorze

Danuta Łukasińska

Danuta Łukasińska editor

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Geografia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna z doświadczeniem zawodowym w ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Od 2011 r. – działa hobbystycznie jako przewodnik miejski po Wrocławiu.

Dodaj komentarz