Kilka słów o ekoturystyce

Opublikowany przezAleksandra Borówka

Kilka słów o ekoturystyce

Ekoturystyka, zrównoważona turystyka, odpowiedzialna turystyka. Co to wszystko znaczy?

Zgodnie z definicją Międzynarodowego Towarzystwa Ekoturystyki (TIES) ekoturystyka to: odpowiedzialne podróżowanie do naturalnych obszarów, które pomaga zachować stan środowiska naturalnego oraz wspomaga dobrobyt lokalnej społeczności (TIES, 1990).

Z ekoturyzmem związana jest także idea zrównoważonego rozwoju, zdefiniowana dla turystyki w dokumencie Agenda 21 z 1992 r. jako taki jej rozwój, w którym „potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Źródło:

http://polskanaturalnie.pl/ecotourism/

O autorze

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz