Projekt „Misja Natura”

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Projekt „Misja Natura”

Członkowie Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” biorą udział w projekcie realizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Krakowie, pt. „Misja Natura”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz poprawienie jakości wdrażania prawodawstwa europejskiego dotyczącego wspólnotowych działań ochronnych na terenie całej Polski…

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo klikając w poniższy link!

Słów kilka o projekcie Misja Natura

 

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz