Ekopotencjał Gminy Bierutów

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Ekopotencjał Gminy Bierutów

Podsumowując spotkania, które odbyły się na terenie Gminy Bierutów w dniach 26 czerwiec, 2 i 3 lipiec 2014r., należy stwierdzić, że Gmina ta posiada “Ekopotecjał” czyli walory przyrodnicze, które mogłyby stać się bazą do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Do głównych walorów przyrodniczych Gminy można zakwalifikować:czyste powietrze, łagodny, ciepły klimat, dobre warunki do rozwojowi rolnictwa ekologicznego i agroturystyki oraz produkcji ekologicznych wyrobów, obszary Natura 2000, lasy z bogatą fauną i florą, dolinę Widawy, ptactwo wodne, sieć szlaków rowerowych i pieszych,występowanie krajobrazów naturalnych, rolniczych. Ponadto Gmina Bierutów posiada atrakcyjną lokalizację (blisko potencjalnych rynków zbytu) możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych i innych na swój rozwój.

Dlaczego więc ten ekopotencjał jest w niewielki sposób wykorzystywany?

Nasuwają się następujące odpowiedzi:

  • Niezbędna jest zmiana podejścia do otaczającego nas środowiska!
  • Wzmożona edukacja ekologiczna!
  • Zwiększone nakłady finansowe na promowanie produktów lokalnych!
  • Aktywizacja społeczeństw lokalnych do kreowania własnego środowiska życia!

Opracowała: mgr Aleksandra Borówka

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz