Stadion Miejski we Wrocławiu – spotkanie konsultacyjne

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Stadion Miejski we Wrocławiu – spotkanie konsultacyjne

We Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 przy ulicy Legnickiej w dniu 24 lipca 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacji społecznych dotyczące projektu zagospodarowania terenów w rejonie Stadionu we Wrocław. Zostało ono zorganizowane i przeprowadzone wspólnie przez Fundację „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości” oraz Stowarzyszenie „Soda”.

Należy nadmienić, że rejon wokół wrocławskiego Stadionu, będący przedmiotem prac projektowych, został podzielony na obszary funkcjonalne. W ich ramach będą realizowane poszczególne przedsięwzięcia mające obudzić niewykorzystany potencjał w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego. Pierwszą planowaną inwestycją jest projekt pt. „Skate Park”.

Wynikiem spotkania, w którym wzięło udział 8 osób reprezentujących różne środowiska sportów ekstremalnych/wyczynowych było zebranie pierwszych sugestii, które będą wykorzystane przy tworzeniu fundamentu właściwego projektu.

Kolejne spotkanie konsultacyjne, na które serdecznie zapraszamy już niebawem.

Opracował: mgr Sławomir Czerwiński

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz