L2C Erasmus+ project

Opublikowany przezDanuta Łukasińska

L2C Erasmus+ project

Pragniemy zakomunikować, że jesteśmy w trakcie pracy nad kolejnym projektem dotyczącym transformacji małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę obiegu zamkniętego. Jest to projekt Linear Turns Circular – Fostering SMEs Circular Economy Transition (L2C) współfinansowany ze środków Programu Erasmus+,realizowany  z partnerami  z Polski , Niemiec  i Włoch:

           
Właśnie na potrzeby tego projektu byliśmy organizatorami spotkania LTTA (Learning, Teaching and Training Activity) , które obyło się w dniach 21 -23 września we Wrocławiu w Sektor 3.0.
Stworzyliśmy m.in. projekt Polityki cyrkularnej, które pomoże naszym organizacjom oraz małym biznesom przejść na model cyrkularny, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu stworzymy też Short Learning Program, w którym managerowie MSP będą mogli zdobywać praktyczną wiedzę na temat metodologii transformacji w kierunku obiegu zamkniętego. Trzydniowy cykl spotkań uzupełniła wizyta w Muzeum PSZOK w Ekosystem, gdzie mogliśmy przenieść się w czasie, oglądając przyniesione do Pszok przez mieszkańców Wrocławia urządzenia i produkty z poprzednich dekad, a także zwiedzanie Butiku Cyrkularnego w Galerii Wrocławia, założonego przez naszego partnera Ubrania do oddania

 

 

Więcej informacji o projekcie Linear Turns Circular – Fostering SMEs Circular Economy Transition (L2C)

Główne cele projektu L2C to:
-zachęcanie Partnerów, liderów i menedżerów MŚP, którzy są w stanie inicjować i napędzać procesy zmian, do opracowania polityki CE i planów działań wdrożeniowych dla swoich organizacji,

-rozwijanie kompetencji liderów MŚP niezbędnych do udanego przejścia na CE,

– dostosowanie oferty szkoleniowej i wyposażenie trenerów zawodowych w gotowe narzędzia edukacyjne wspierające liderów MŚP w nabywaniu umiejętności w obszarze zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach projektu powstanie:

  • Story Telling book – zbiór dobrych praktyk MŚP z sukcesem wdrażających procesy gospodarki obiegu zamkniętego,
  • Organizacje partnerskie oraz 3 wybranie MŚP opracują i wdrożą Circular Economy Policy i Action Plan
  • Short Learning Program – dostępny na platformie e-learningowej krótki kurs dla liderów MŚP  wyposażony w moduły wiedzy specjalistycznej na temat gospodarki o obiegu zamkniętym, w przewodnik dotyczący wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w MŚP z wykorzystaniem metodologii Design Thinking,  oraz w instrukcje dotyczące korzystania z metod i narzędzi opracowanych w wyniku realizacji projektu L2C.

The main objectives of the project L2C are:
-encouraging Partners and SME leaders and managers, who are in a position to initiate & drive change processes, to develop CE Policies and Implementation Action Plans for their organisations & to set examples all SMEs can follow in their sustainability transition,

-developing SME leaders’ competencies necessary for successful transition to CE,

-encouraging their development as sustainability change agents, & by equipping VET providers with ready made learning structures & tools to support
adaptation of their training offer to changing SME leaders & staff skills needs in the area of sustainable development.
Target group will be provided with evaluated learning and training elements, processes and tools, customized to the SME managerial level in the area of CE.

The project provide the results mentioned below:

R1: Storytelling – Collection of circular economy success stories from SME

R2: Linear Turns Circular- DIY Policies Portfolio and Action Plans

R3: Short Learning Program – Learning and transferring process into own business model including: competence framework for Circular Economy Change Agents learning modules of circular economy specific knowledge a guide on implementing Circular Economy in SME using Design Thinking methodology instructions on using methods and tools developed during the LTTA and procedures from R2 to transfer the circular economy in the particular company ‘Going Circular’ LTTA providing knowledge, skills and tools for transition to CE 1 European Seminar in Germany and 5 National Infodays in Germany (1), Poland (2) and Italy (2) to share L2C Results.

SMEs will learn about CE, the methodology necessary for the transition to it and implement the transition process. Partners’ organisations staff will broaden their knowledge about CE and the tools and methods for the transition towards it, as well as their implementation.

 

 

 

O autorze

Danuta Łukasińska editor

Fundator i Wiceprezes Zarządu Fundacji, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: Geografia oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna z doświadczeniem zawodowym w ochronie środowiska i gospodarce odpadami. Od 2011 r. – działa hobbystycznie jako przewodnik miejski po Wrocławiu.

1 Comment so far

L2C: Książka o sukcesach biznesów w GOZ | EKOpotencjal.plPosted on10:37 am - cze 15, 2023

[…] L2C Erasmus+ project […]

Dodaj komentarz