Odpakuj się z opakowań! O projekcie odpakowani.pl!

Opublikowany przezAleksandra Borówka

Odpakuj się z opakowań! O projekcie odpakowani.pl!

“Jak segregować odpady? Gdzie je wyrzucać? Jeśli nie jesteś tego pewien – poszukaj informacji razem z rodzicami. Ale nie takich ogólnych, tylko najlepiej przekazywanych przez gminę, w której mieszkasz.” Jak miło czytać, że inne organizacje również podejmują trud edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami. Świadomość społeczeństwa dzięki takim akcją  rośnie, ale to nadal kropla w morzu potrzeb, wystarczy wyjść na spacer na swoje osiedle, żeby się przekonać ile jeszcze jest do zrobienia.

Odpakowani to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów.

Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016 r. w całej Polsce, propagujemy zachowania i pokazujemy jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

Przez cały rok szkolny, poprzez konkursy z nagrodami, darmowe pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, atrakcyjne publikacje, gry, zabawy i filmy dla dzieci uczymy w czasie lekcji i poza szkołą nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne.

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym.

Czytaj dalej:

http://odpakowani.pl/biblioteka/sk%C4%85d-mam-wiedzie%C4%87

Źródło:

http://odpakowani.pl/strona/o-projekcie-odpakowani

http://odpakowani.pl/biblioteka-wiedzy

O autorze

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz