Seniorzy w Akcji!

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Seniorzy w Akcji!

SENIORZY W AKCJI” TO OGÓLNOPOLSKI KONKURS DOTACYJNY REALIZOWANY PRZEZ TOWARZYSTWO INICJATYW TWÓRCZYCH „Ę” ZE ŚRODKÓW POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI.

Szczegóły pod adresem:

http://www.seniorzywakcji.pl

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz