Podziękowanie dla Spółki Dolkom sp. z o.o.

Opublikowany przezAleksandra Borówka

Podziękowanie dla Spółki Dolkom sp. z o.o.

Scan0003Składamy najserdeczniejsze podziękowania Pani Dyrektor mgr Mirosławie Talarskiej oraz Zarządowi i pracownikom Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. za zaangażowanie przy zbiórce odpadów (nakrętek i papierowych rolek) oraz udostępnienie powierzchni magazynowej podczas realizacji projektu “WrocMost Atelier” organizowanego w ramach ESK 2016.

O autorze

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz