Uroczysko Miodary

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Uroczysko Miodary

Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości przystąpiła 4 maja 2015 roku do Rady Uroczyska Miodary. W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji naukowych i publicznych, samorządów, firm działających na terenie Powiatu Oleśnickiego deklarujące współpracę partnerską mającą na celu zachowanie cennych walorów przyrodniczych Uroczyska Miodary. Idea partnerstwa opiera się na założeniu, że tylko szeroko rozumiana współpraca różnych podmiotów i osób może zaowocować inicjatywami łączącymi w sposób zrównoważony i trwały rozpoznawanie i korzystnie z dziedzictwa przyrody.

Fot. A. Borówka

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz