Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń – Możliwości”

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Fundacja “Ekopotencjał – Przestrzeń – Możliwości”

Szanowni Państwo!!!

Fundacja “Ekopotencjał” została założona w 2013 roku w celu realizacji działań na rzecz szeroko rozumianej ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Tworzy ją grupa absolwentów Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, posiadająca doświadczenie zawodowe w ochronie środowiska, edukacji ekologicznej, turystyce oraz gospodarce przestrzennej. Wszystkich członków Fundacji łączy przekonanie, że przez interdyscyplinarne i kompleksowe podejście do problemów środowiska, można znaleźć ich pozytywne rozwiązanie. Naszą misją jest przekazywanie wiedzy na temat m.in. zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności ludzkiej. Naszym celem jest także ukazanie “ekopotencjału” otaczającego nas środowiska, w związku z czym działalność Fundacji skupiona jest na inicjowaniu i wspieraniu działań społeczności lokalnych tworzących produkty turystyczne bazujące na potencjale przyrodniczym i lokalnych zasobach.

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz