Regulamin konkursu

 1. Organizatorem quizu jest Fundacja Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości z siedzibą w Bierutowie ul. Osiedle 23. (dalej: Organizator).
 2. Podanie adresu e-mail przez uczestnika quizu (dalej: Uczestnik) jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w quizie. Adres e-mail Uczestnika będzie przetwarzany przez Organizatora w celu poinformowania Uczestnika o wynikach quizu/wynikach losowania nagród.
 3. Spośród uczestników Quizu, którzy zdobędą minimum 13 poprawnych odpowiedzi 1 raz w miesiącu losowane będą nagrody ZERO WASTE (do wyboru):
  woskowijka, woreczek na owoce z firanki, odświeżacz powietrza domowy i do samochodu, domowy kosmetyk lub środek czystości wg, naszego przepisu, np. płyn do demakijażu, antyperspirant, peeling, proszek do prania (0,5kg), kostki do zmywarki, mleczko do czyszczenia.
 4. Organizator powiadomi Uczestników o wynikach losowania do 5 dnia każdego miesiąca.
 5. Koszty wysyłki upominków pokrywa Organizator. Upominki zostaną przesłane za pośrednictwem Poczty Polskiej SA.
 6. Organizator będzie przetwarzał imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny Uczestników, którzy udzielili najwięcej poprawnych odpowiedzi, w celu przesłania upominków.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Organizator nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnik może żądać usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie, bez podawania powodu. Aby to zrobić, powinien napisać na adres: kontakt@ekopotencjal.com (wystarczy użycie sformułowania „żądam usunięcia swoich danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Ekopotencjał ).
 8. Dane Uczestników zostaną usunięte po potwierdzeniu przez zwycięzców otrzymania upominków, nie później jednak niż 31 października 2016 r.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także odwołania lub przerwania quizu. Informacje na ten temat zostaną opublikowane na stronie www.ekopotencjal.pl.