Ostoja Żyznów – miejsce dla człowieka, miejsce dla Natury

Aleksandra Borówka Opublikowany przezAleksandra Borówka

Ostoja Żyznów – miejsce dla człowieka, miejsce dla Natury

W dniach 19-20 maja br. w Pałacu Kurozwęki (województwo świętokrzyskie) odbędą się ostatnie warsztaty pt. „Ostoja Żyznów – miejsce dla człowieka, miejsca dla Natury” organizowane w ramach projektu „Misja Natura” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowanego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warsztaty skierowane są m.in. do przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, Lasów Państwowych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, przedsiębiorców i rolników w szczególności z gmin: Łoniów, Klimontów, Iwaniska, Opatów, Bogoria, Staszów i okolic zainteresowanych rozwojem swojego regionu w oparciu o potencjał obszaru Natura 2000 Ostoja Żyznów.

Więcej informacji na stronie http://misjanatura.fwie.pl

O autorze

Aleksandra Borówka

Aleksandra Borówka editor

Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji „Ekopotencjał – Przestrzeń Możliwości”. Absolwentka kierunków Geografia (specjalność geografia regionalna i turystyka) oraz Ochrona Środowiska (specjalność gospodarka środowiskiem) na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dodaj komentarz